Klasztor OO. Bernardynów i Parafia
Wniebowzięcia NMP w Warcie

MULTIMEDIA

     RATUJMY ZABYTEK     

    Pokój i Dobro. 

Na ręce wszystkich ludzi dobrej woli, często bezimiennych ofiarodawców, składamy nasze podziękowania. Wdzięczność wyrażamy w modlitwach, a szczególnie na Eucharystii w każdą niedzielę polecając dobrodziejów i ich rodziny.

Przez wasze wrażliwe serca na piękno i przez ręce gotowe do pomocy, mogliśmy całkowicie wymienić więźbę dachową, deski i poszycie dachu oraz zainstalować nowoczesny system przeciwpożarowy w kościele i klasztorze. Przy udziale środków z UE i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zakończyliśmy  kosztowną rewitalizację kościoła i klasztoru (m.in. osuszanie kościoła i klasztoru, zabezpieczenie przez wilgocią, otynkowanie kościoła i klasztoru, odnowienie zabytkowej cegły w wirydarzu). 

Dzięki Opatrzności Bożej, prace już się zakończyły - zobacz klikając na galerie zdjęć

Całość inwestycji opiewała na kwotę: 6.077.430,00 zł

Otrzymaliśmy dofinansowanie z regionalnego programu operacyjnego: 4.199.850,00 zł

Otrzymaliśmy dofinansowanie z MKIDN: 1.625.902,16 zł 

Wkład klasztoru to: 251.677,84 zł

Klasztor nie dysponował takimi środkami, dlatego konieczna była pożyczka. 

Do końca spłaty zostało: 170.000,00 zł

Ufamy, przy pomocy Opatrzności Bożej i za wstawiennictwem bł. O. Rafała z Proszowic wspólnie z Wami, uda nam się spłacić zaciągnięty dług. 

Bóg zapłać za waszą modlitwę i ofiarne serca.

Niech Pan Jezus obdarzy Was swoim Pokojem.

Inne prace remontowe:

W naszym kościele rozpoczęliśmy remont organów. Od ostatniego minęło prawie 30 lat i niestety instrument wymagał już konserwacji, wymiany mieszków oraz strojenia. Konserwację podjęliśmy ze względu na stwierdzenie obecności drewnojadów - szybkie zwalczenie szkodników pozwoli uniknąć wysokich kosztów napraw w przyszłości.  

    Krótka historia:

W 1696 r. ówczesny gwardian, o. Norbert Żółwiński, polecił wykonać nowe organy. Początkowo budował je brat zakonny, Antoni z Wilna, zaś po jego śmierci pracę kontynuował br. Klemens Łopiński, który ukończył dzieło w 1708 r. Pierwotny instrument składał się z sekcji głównej, pozytywu oraz wolnostojących wież pedałowych (miał 2 manuały i pedał) Z czasem wieże pedałowe przyłączono optycznie do sekcji głównej za pośrednictwem wklęsłych pól. W latach 1929-1930 za XVIII-wiecznym prospektem powstały nowe organy o 1 manuale i pedale, zbudowane przez firmę Rudolfa Haase ze Lwowa.

W latach 80. XX w. dotychczasowy instrument , będący w stanie tragicznym, został usunięty, a jego miejsce za okazałym, zabytkowym prospektem zajął nowy, zmontowany przez firmę Romana Raźniaka. Jest to instrument 18-głosowy, o trakturze elektropneumatycznej- czyli zawiera 1180 piszczałek

    Nasza strona: https://www.facebook.com/Klasztor-oo-Bernardyn%C3%B3w-w-Warcie-1017322478326836/

         

 CELE ZREALIZOWANE:

- System przeciwpożarowy PPOŻ (kościół i klasztor)

- Całkowita wymiana więźby dachowej, deskowania i poszycia dachu

- Remont organów

- Rewitalizacja kościoła i klasztoru

CELE PLANOWANE:

- Wymiana pozostałych okien w kościele

- Kapitalna renowacja ołtarza głównego w kościele